ท่านสามารถชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ระบุด้านล่างนี้ แล้วแจ้งข้อมูลการโอนเงินผ่านทางอีเมล์หรือแบบฟอร์มติดต่อในหน้าติดต่อเรา (กรุณาระบุหัวข้อ "แจ้งการชำระเงิน") พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน และระบุจำนวนเงินที่โอน วันเวลาที่โอน เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบ

logo-kbank
ธนาคารกสิกรไทย สาขา ไอทีสแควร์ หลักสี่
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 762-2-36213-3
ชื่อบัญชี บริษัท เดอะฟรีซเซอร์แอดวานซ์ จำกัด

VISA  Print กรุงศรี